Garancija

Svi naši proizvodi su u garantnom roku od 5 godina.

za OP HOP  mehanizam i Vitalino zidni krevet je:

1.ZA OPRUŽNI MEHANIZAM  5 GODINA,

2.ZA DRVENE DELOVE, U SKLADU SA GARANCIJAMA OD PROIZVODJAČA ISTOG

Svakako Vaša osnovna prava u pogledu kupovine jesu da :

*15 dana imate pravo da se predomislite ukoliko ste narucili robu preko: internet,TV prodaje,kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na Vašim vratima a u skladu sa uslovima prodaje

* 8 dana je rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju

*15 dana je rok za rešavanje reklamacije,izuzetno do 30 dana