Saveti

 • Pažljivo pročitajte i pravilno primenite  SVE izloženo u Priručniku koji dobijate uz proizvod
 • Saveti su u smislu da li mozete da ostvarite uštedu ukoliko sami sklapate zidni krevet.Nešto o dušeku,o visini na kojoj cete spavati,kombinaciji :sa delom za sedenje,sa ormanom,sa policama itsl.
 • O bezbednosti korišćenja kao i  o razlici  u odnosu na gasni mehanizam.
 • Upoznajte se sa sadržajem i postavite delove na pod kako je prikazano 
 • Rukovanje sa mehanizmom, u stanju bez opruga,mora biti obazrivo jer  njegovi pokretni delovi  mogu povrediti Vaše prste
 • Proizvod nije  namenjen za  ugradnju od strane  amaterskih radnika 
 • Proizvod je ugradjen i primenjen  na modelu kreveta koji je minimalno potreban da prikaže ugradnju i funkciju mehanizma .
 • Konstrukciju i izradu kreveta prepustite osobama koje su kvalifikovane za ovakvu vrstu posla.
 • Model kreveta je uradjen za najprodavanije dušeke na  nasem trzistu.Ako niste sugurni da li ce odgovarati Vasem krevetu,pozovite radi provere.
 • Date mere za sečenje mogu pomoći u kreiranju Vašeg kreveta.Kao takve one su samo u informativne ,a korekciju vrsite sami prema Vasoj zelji.
 • Ne zaboravite na podne ugaone lajsne ,a ako one postoje  proverite da li njih treba ukloniti
 • Broj opruga je dat za maximalno opterećenje od 85-95 kg ,a koje daje zbir  težina : ploče dušeka,podnica,ojačanja,nogu i posteljine
 • Dobro montiran mehanizam daje lakoću:otvaranja,pridržavanja,spuštanja kao i samostalno vraćanje u zatvoreni položaj a u poslednjih 10-15 cm.
 • Nije dozvoljeno bilo kakvo nasilno rukovanje .Zovite odmah navedeni  broj telefona za savet.
 • Vaš zidni krevet mora biti  pravilno i tačno postavljen u sve tri ose.Odnosi se na uglove 90º i tacnost datih mera.
 • Vaš zidni  krevet mora biti pričvršćen za zid  DOVOLJNO SNAŽNO  kako bi sila opruga bila manja od sile čupanja tiplova iz zida.
 • Korišćenje pravilno izabranih tiplova u zavisnosti od materijala zida je izuzetno važno.Konsultujte prodavca tiplova.
 • Pogrešan izbor i nedovoljan broj tiplova može izazvati katastrofalne posledice!!!
 • Prilikom bušenja zida vodite računa o ugradjenim instalacijama,a koje se nalaze u njemu.
 • Ručica za otvaranje ( za bračne krevete) ne bi trebalo da bude na dohvat ruke dece mladje od 12 godina
 • Nastrože je zabranjeno pritiskati-gurati ploču kreveta u delu iispod osovine rotiranja.Pazite da to ne učine mala deca ili ugradite zatvarač
 • Odmah po delimicno otvaranom krevetu spustite noge.Bez njih u krajnjem položaju oštetiće te krevet.
 • Ne dozvolite skakanje  dece  po krevetu ,a naročito u delu rama kreveta  iza osovine rotacije
 • Proverite da li rotacijom ploče kreveta  ( kod glave ) ista ne dotiče neku od utičnica na zidu.
 • Previše posteljine,jastuka i kočnica u nepravilnom položaju mogu ometati pravilno tj. samostalno zatvaranje kreveta u poslednjih 10-15cm .
 • Vizuelni pregled mehanizma i položaja kreveta vršite povremeno.Svako odstupanje od pravilno postavljenog položaja je upozorenje za kontrolu.
 • U slučaju da mehanizam ne funkcioniše pravilno,pozovite ODMAH 063 70 90 211 ili koristite mail office@krevet.in.rs
 • Vršite  povremene revizione preglede,a kako je to preporučeno.
 • Proizvodjačima kreveta i montažerima preporučujemo u svemu pridržavanje prema SRPS EN 1129-1 i SRPS EN 1129-2 ,IX 2009.